Core Management

Zac Kwon

Zac Kwon

CEO

Dong Suk Lee

Dong Suk Lee

Wonder Code Korea Principal

Dasol Alice Kim

Dasol Alice Kim

Wonder Code Head of R&D and Training

Kono Kazunari

Kono Kazunari

Wonder Code Japan Vice Chairman

Lily Yang

Lily Yang

Wonder Code China Director

Senior Board Advisors

Anthony Chan

Anthony Chan

David Kedwards

David Kedwards

Frank Wong

Frank Wong

Suk Whan Chang

Suk Whan Chang

David Zhang

David Zhang

Dr. Chan Jean Lee

Dr. Chan Jean Lee